Розробка системи автоматизації дифузійного відділення цукрового заводу на базі МПК ОВЕН 154

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Rosemont 5400, ПЛК ОВЕН 154, цукор, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Неумитий, В. А. Розробка системи автоматизації дифузійного відділення цукрового заводу на базі МПК ОВЕН 154 : дипломна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Володимир Андрійович Неумитий ; наук. керівник Микола Сергійович Романов. – Київ, 2020. – 57 с.