Планування попиту продукції при зміні витрат на маркетинг по s-кривій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим питанням при розробці плану маркетингу для продукції харчової промисловості є оцінка та прогноз місткості ринку. Надмірно оптимістична оцінка приведе до завищених витрат на дослідження і розробку нового товару, а песимістична оцінка перешкоджає виведенню нового товару на ринок. An important issue in the development of the marketing plan for the food industry is to assess and forecast market size. Overly optimistic assessment will lead to higher costs for research and development of new product and pessimistic assessment prevents the removal of a new product to market.

Опис

Ключові слова

витрати, попит, маркетинг, marketing, demand, costs, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Соломянюк, С. М. Планування попиту продукції при зміні витрат на маркетинг по s-кривій / С. М. Соломянюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 57-59.