Теоретичні підходи до визначення поняття «ринок праці»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні підходи до поняття «ринок праці», які об’єднано у три групи: системну, динамічну і змішану. Визначено основні фактори впливу на ринок праці. The main approaches to the concept of "labor market" are defined and organized into three groups: systemic, dynamic and mixed. The main factors influencing the labor market are considered.

Опис

Ключові слова

ринок праці, фактори ринку праці, labor market, factors of labor market, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Никоненко, А. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «ринок праці» / А. В. Никоненко // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 березня 2009 р. ― К. : НУХТ, 2009. ― С. 62.