Економічний потенціал підприємств готельного господарства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається готельний бізнес як важлива складова сфери послуг України. Його ефективне функціонування є індикатором позитивних змін в економіці нашої країни.The hotel business is considered as an important component of the service sector of Ukraine. Its effective functioning is an indicator of positive changes in the economy of our country.

Опис

Ключові слова

готель, готельний бізнес, конкурентоспроможність, hotel, hotel business, competitiveness, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Москаленко, Д. М. Економічний потенціал підприємств готельного господарства України / Д. М. Москаленко, Т. А.Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 275