Income as an integral part of the enterprise

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Profit - one of the main sources of financial resources of enterprises, the formation of centralized and decentralized funds. The profit is the formation of a significant amount of budgetary resources of the state are financed expansion of enterprises, financial incentives for workers. The planning and profit should be concerned not only labor collectives of enterprises, but also the country as a whole.

Опис

Ключові слова

financial system, financial-economic activity, company, resource, profit, budget, business, tax, efficiency, фінансова система, фінансово-економічна діяльність, компанія, дохід, бюджет, бізнес, податок, ефективність, финансовая система, финансово-экономическая деятельность, компания, ресурс, доход, бюджет, бизнес, налог, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Moskalenko, N. Income as an integral part of the enterprise / N. Moskalenko, I. Tryhub // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 21–22 листопада 2014 р., м. Київ. – 2014. – С. 108–110.