Дослідження сорбційних властивостей листової рослинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Results of investigations of the hydrodynamics of flows in a counterflow continuous column-type vibroextractor for a liquid–solid body system and their generalization in the form of a mathematical description are presented. Результати досліджень гідродинаміки протитечій віброекстрактор безперервної дії колонного типу для системи рідина–тверде тіло та подано їх узагальнення у вигляді математичного опису.

Опис

Ключові слова

віброекстрактори, vibroextractors, інтенсифікація, intensification, екстрагування, extraction, рослинна сировина, raw material, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Чорний, В. М. Дослідження сорбційних властивостей листової рослинної сировини / В. М. Чорний, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Інноваційні аспекти розвитку облад¬нання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : збірник тез третьої міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 вересня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 257-258