Спосіб одержання червоного бурякового барвника (Деклараційний патент на винахід №70672)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Розроблено спосіб одержання червоного бурякового барвника, що включає миття буряку, подрібнення, стабілізацію бурякових пігментів буферним розчином лимонної кислоти з фосфатом натрію, який відрізняється тим, що на стадії подрібнення буряк гомогенізують, відділяють сік за допомогою відцентрових сил, після чого додають лимонну кислоту та фосфат натрію до маси соусу, витримують при температурі та концентрують шляхом розпилення при температурі. A method of producing beet red dye, which includes beet washing, chopping, stabilization of beetroot pigments buffer solution of citric acid and sodium phosphate, wherein, at the stage shredding beets homogenized, separated juice by centrifugal force, then add citric acid and phosphate sodium by weight of sauce, maintained at a temperature and concentrated by spraying temperature.

Опис

Ключові слова

барвник, dye, подрібнення, стабілізація, буферний розчин, гомогенізація, grinding, stabilization, buffer solution, homogenization, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід №70672,Україна, МПК (2006) С 09 В 61/00. Спосіб одержання червоного бурякового барвника / Пасічний В.М., Кремешна І.В., Жук І.З. ; заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій. – № 20031212087; заявл. 23.12.2003; опубл. 15.10.2004. Бюл. №10, 2004

Зібрання