Дослідження з метою вдосконалення камери для теплового оброблення ковбасних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено результати експериментальних досліджень полів швидкості і температури в термокамері з пульсуючою подачею теплоносія для оброблення ковбасних виробів. На основі аналізу отриманих даних встановлено найбільш ефективну форму подачі димоповітряної суміші. Показано перспективність локального підходу для розробки заходів щодо підвищення ефективності технологічного процесу. Відомо, що використовувана в камері теплового оброблення ковбасних виробів робоча суміш являє собою гетерогенну бінарну систему. Процеси теплообміну супроводжуються конденсацією пари з вологого повітря на поверхні виробів або випаровуванням рідини. The results of experimental studies of the fields of velocity and temperature in a thermocouple with a pulsating flow of heat carrier for the processing of sausage products are presented. On the basis of the obtained data, the most effective form of supply of smoke-air mixture is established. The perspective of a local approach is shown for the development of measures to improve the efficiency of the technological process. It is known that the working mixture used in the heat treatment chamber for sausage products is a heterogeneous binary system.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, димоповітряна суміш, ковбасні вироби, термокамера, кондиціонер, димогенератор, air-flue mixture, manufactured meats, heat chamber, conditioner, smoketender unit

Бібліографічний опис

Дослідження з метою вдосконалення камери для теплового оброблення ковбасних виробів / І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова, С. Д. Беседа, А. О. Шевченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. - Т. 23, № 5. - С. 40–46

Зібрання