Склад низькокалорійного білкового десерту (Деклараційний патент на корисну модель № 139239)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад низькокалорійного білкового десерту, що включає яблучне пюре, сухий яєчний білок, підсолоджувач, який відрізняється тим, що як підсолоджувач входить глюкозно-фруктозний сироп та додатково входить пюре з пепіно. The composition of a low-calorie protein dessert, including applesauce, egg white powder, a sweetener, which differs in that it includes glucose-fructose syrup as a sweetener and additionally includes mashed potatoes with pepino.

Опис

Ключові слова

яблучне пюре, пепіно, сухий яєчний білок, низькокалорійний білковий десерт, підсолоджувач, глюкозно-фруктозний сироп, low calorie protein dessert, pepino, applesauce, egg white powder, sweetener, glucose fructose syrup, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 139239 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 29/30 (2016.01) A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Іщенко Г. В. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06639 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Зібрання