Управління рівнем прибутковості на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах переходу до ринкової економіки саме питання максимізації прибутку набуває принципово нового значення для суб’єктів підприємницької діяльності. Важливого значення на цьому фоні набуває величина прибутковості. In the transition to a market economy is a question of maximizing profits becomes fundamentally new value for businesses. The importance against this backdrop takes the value of return.

Опис

Ключові слова

підприємство, прибутковість, прибуток, управління, enterprise profitability, profit management, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Захарченко, К. Ю. Управління рівнем прибутковості на підприємствах / К. Ю. Захарченко // Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах : Всеукраїнська науково-практична конференція. – К. : НУХТ, 2006. – С. 162-164.