Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи (Патент на корисну модель № 116561)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи включає нормалізацію, пастеризацію, коагуляцію молочних білків, відділення сироватки, самопресування, охолодження, фасування. Як коагулянт використовують гомогенізовану чорносмородинову пасту в кількості 5-9 %. Коагуляцію проводять за температури 73-77 °C з витримкою 1-3 хвилини. The method of production of the milk protein-berry base includes normalization, pasteurization, coagulation of milk proteins, separation of serum, self-pressing, cooling, packaging. How to use a coagulant with a homogeneous chernosmorodinovy paste in the amount of 5-9%. Coagulation is carried out at a temperature of 73-77 ° C with a shutter speed of 1-3 minutes.

Опис

Ключові слова

білково-ягідна основа, protein-berry base, чорна смородина, blue berry, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 116561 Україна; МПК А 23 С 9/00. Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 12605 ; заявл. 25.05.2017 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10

Зібрання