Системно-кваліметричний аналіз випарної станції як об'єкта управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В матеріалі наведені комплексні системно-кваліметричні дослідження випарної станції і зв’язаних з нею технологічних підсистем. Також наведені результати цього дослідження. In the material is presented complex system-qualimetric researche of evaporator. Also is presented the results of the research.

Опис

Ключові слова

випарна станція, системний аналіз, кваліметрія, багатокритеріальне управління, evaporator, system analysis, quality control, multicriterion control, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Школьна, О. В. Системно-кваліметричний аналіз випарної станції як об'єкта управління / О. В. Школьна // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, 13-17 жовтня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – С. 262.