Визначення напруженого стану навколо отворів у циліндричній оболонці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подана методика визначення напружень в циліндричній оболонці, послабленої двома круговими отворами на одній напрямній. Використано модель оболонок типу Тимошенка. Застосовано метод скінчених елементів. Досліджено розподіл напружень навколо отворів від зміни зсувної жорсткості матеріалу оболонки. The method of determination of stresses in cylindrical shell with two holes on one guide was given. The shells model of Timoshenko was used. The method of finite elements was used. The strain distribution around the holes on changed of shear stiffness of shell material was investigated.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., напруження, оболонка з круговим отвором, метод скінченних елементів, stress, shell with circular opening, finite elements method

Бібліографічний опис

Богатирчук, А. С. Визначення напруженого стану навколо отворів у циліндричній оболонці / А. С. Богатирчук, С. В. Гузенко // International Scientific Journal “Internauka”. – 2017. – Т. 1., № 4 (26). – С. 73-75.

Зібрання