Системи управління приводами повітряного шлюзу для виїзду тронспорту з холодильного цеху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є проведення логічного синтезу циклічно-модульної автоматизованої електропневматичної системи регулювання приводами повітряного шлюзу. The aim of the work is to carry out the logical synthesis of a cyclic-modular automated electro-pneumatic control system by airlock gate drives.

Опис

Ключові слова

система управління, повітряний шлюз, холодильний цех, control system, аirlock, refrigeration workshop, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Мусіч, Б. В. Системи управління приводами повітряного шлюзу для виїзду тронспорту з холодильного цеху / Б. В. Мусіч, Ю. Б. Бєляєв // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 186.