Дослідження структурно-механічних властивостей гелів альгінатів для виробництва м'ясних та м'ясо містких продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведені результати досліджень структурно-механічних показників гелів альгінатів та підтверджена можливість їх використання в технології м'ясопродуктів. The results of studies of structural and mechanical properties of alginate gels and confirmed the possibility of their use in meat technology.

Опис

Ключові слова

солі кальцію, гідратація, гелі, реологія, альгінати, calcium, hydration, gels, rheology, alginates, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Дослідження структурно-механічних властивостей гелів альгінатів для виробництва м'ясних та м'ясомістких продуктів / В. М. Пасічний, Ю. А. Ястреба // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. – 2013. – Т. 15, Ч. 3, № 2 (44). – С. 125-129.

Зібрання