Modernization of press of the beet pulp

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний стан техніки та технології виробництва вітчизняного цукру не забезпечує достатньої повноти вилучення сахарози з буряків, високоефективного очищення від вапняно-вуглекислого газу та комплексної переробки вторинних продуктів, що призводить до зниження ресурсо- та енергоефективності. Вирішенням цих проблем є вдосконалення існуючих та створення інноваційних технологій переробки цукрових буряків.

Опис

Ключові слова

modernization, модернізація, press, прес, beet, буряк, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Lobanov, D. Modernization of press of the beet pulp / D. Lobanov, V. Olishevskyi, E.Babko // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12-13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 230-231