Технічне регулювання у Франції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз літературних джерел показав, що сфери технічного регулювання Франції мають свої національні особливості.Система технічного регулювання Франції відповідає Європейському законодавству. The analysis of literary sources has shown that the areas of technical regulation of France have their own national peculiarities. The system of technical regulation of France is in line with the European one legislation.

Опис

Ключові слова

технічне регулювання, європейське законодавство, technical regulation, European legislation, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Гуменюк, Г. Технічне регулювання у Франції / Г. Д. Гуменюк , І. В. Теличкун // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. - С. 316-317