Композиція для виробництва емульгованого продукту (Патент на корисну модель № 91944)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Композиція для виробництва емульгованого продукту містить рослинно-білковий компонент, харчові солі, загусники. Як рослинно-білковий компонент композиція містить сухий молочний концентрат або суху молочну сроватку, як харчові солімістить кухонну сіль та фосфати харчові, як загусники – борошно рисове, крохмаль, карбоксиметилцелюлозу, камідь гуару. The composition for the production of emulsified product contains plant-protein component, food salt, thickeners. How to plant-protein component composition comprises dry milk or dry milk concentrate srovatku as food salt contains sodium chloride and phosphates food as thickeners - rice flour, starch, carboxymethylcellulose, guar gum.

Опис

Ключові слова

емульгований продукт, рослинно-білковий компонент, карбоксиметилцелюлоза, камідь гуару, emulsified product, plant-protein component, carboxymethylcellulose, guar gum, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 91944, МПК А23L1/00 Композиція для виробництва емульгованого продукту / Пасічний В. М., Страшинський І. М., Духнич М. С., Герасименко М. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2014 01048 ; заявл. 04.02.2014, опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.

Зібрання