Менеджмент безпеки праці при обслуговуванні систем штучного охолодження на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження нана основі огляду нормативних документів і стандартів, міжнародних угод та директив що стосуються використання природних холодоагентів, чинних на міжнародному рівні і, зокрема, в Європі. Ці документи встановлюють загальні принципи, яких має дотримуватися роботодавець, для реалізації процедур щодо уникнення та аналізування ризику, а також інформування та професійної підготовки працівників для покращення безпечних умов роботи працівників на робочих місцях. The study was conducted on the basis of a review of regulations and standards, international agreements and directives relating to the use of natural refrigerants, valid at the international level and, in particular, in Europe. These documents set out the general principles to be followed by the employer to implement risk avoidance and analysis procedures, as well as to inform and train employees to improve the safe working conditions of employees in the workplace.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, менеджмент безпеки праці, холодоагенти, нормативні документи, occupational safety management, refrigerants, regulations

Бібліографічний опис

Гудков, О. С. Менеджмент безпеки праці при обслуговуванні систем штучного охолодження на підприємствах харчової промисловості / О.С. Гудков, А.О. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 288