Дослідження впливу замінників цукру на структурно-в’язкісні характеристики сумішей для морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Заміна цукру на композицію паток крохмальних ГФС та ПК суттєво підвищує ефективну в’язкість сумішей для виробництва вершкового та ароматичного морозива. Заміна цукру на поліоли призводить до зворотнього ефекту. У той же час заміна цукру на комплекс підсолоджувачів різного походження (поліоли+патока) забезпечує ефективну в’язкість сумішей у рекомендованих діапазонах значень. Replacing sugar on the composition of starch gums and PCs significantly increases the effective viscosity of mixtures for the production of cream and aromatic ice cream. Replacing sugar with polyols leads to the reverse effect. At the same time, the replacement of sugar on a complex of sweeteners of various origin (polyols + molasses) provides an effective viscosity of mixtures in the recommended range of values.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice crem, крохмальные патоки, starchy molasses, поліоли, polyols, якісні показники, qualitative indicators, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Басс, О. О. Дослідження впливу замінників цукру на структурно-в’язкісні характеристики сумішей для морозива / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 374.