Транснаціональні компанії і їх роль у зростанні агропромислового комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасна економіка характеризується стрімким розвитком транснаціональних компаній (THK). Діяльність цих компаній виходить за національні межі, вони є основними інвесторами у світі. Особливостями таких компаній є велика кількість працівників, багато представництв та поширення продукції по багатьох країнах завдяки чому вони стають транснаціональними.
The modern economy is characterized by the rapid development of transnational companies (THK). The activities of these companies go beyond national borders, they are the main investors in the world. Features of such companies are a large number of employees, many representative offices and the distribution of products in many countries, thanks to which they become transnational.

Опис

Ключові слова

кафедра міжнародної економіки, транснаціональні компанії, економіка, технології, інвестор, агропородовольчий, наслідки, сільське господарство

Бібліографічний опис

Гуткевич, С. О. Транснаціональні компанії і їх роль у зростанні агропромислового комплексу / С. О. Гуткевич // Розвиток транспортної інфраструктури як драйвер економічного зростання галузей економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р., м. Київ. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 22-26