Спосіб сейсмозахисту залізобетонних будинків та споруд (Деклараційний патент на винахід № 40937)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб сейсмозахисту залізобетонних будинків та споруд, в якому опорна плита корпуса споруди встановлюється на литу фундаменту через віброїзолюючі опори з робочими демпфірувальними органами, який відрізняється тим, що кожен демпфірувальний орган є односторонньої дії і спрацьовує тільки в одному напрямку руху опорної плити корпуса споруди відносно плити фундаменту, а саме від середини міжопорної відстані до кожної з опор, причому сприймаючою сейсмонавантаження є тільки одна передня по ходу вказаного відносно руху демпфірувальна опора. Method of seismic reinforced concrete buildings and structures, in which the base plate shell structures mounted on a cast base through vibroyizolyuyuchi support with work by damping, wherein the damping that every body is a unilateral action, and only works in one direction of the base plate of the hull structure relative to the foundation slab namely from mid mizhopornoyi distance to each of the towers, and receptive seysmonavantazhennya is only one front in the course of a specified relative motion damping support.

Опис

Ключові слова

залізобетонні конструкції, reinforced concrete structures, сейсмозахист, seismic, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 40937 UA 7Е02D27/34 Спосіб сейсмозахисту залізобетонних будинків та споруд / Мартиненко М. А., Легеза В. П. ; власник: Національний університет харчових технологій ; заявл. 22.11.2000; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7.

Зібрання