Магнітний фільтр (Деклараційний патент №57236А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до області одержання фільтрів для очищення робочих середовищ у магнітному полі та може використовуватись для очищення води від феромагнітних домішок у харчовій промисловості і дозволяє підвищити ефективність процесу очищення. A magnetic filter comprising non-ferromagnetic casing, magnetic system, set of tips from ferromagnetic granules, water inlet and outlet pipes.

Опис

Ключові слова

феромагнітні елементи, ferromagnetic granules, магнітне поле, магнітогідродинамічне перемішування, magnetic field, magnetohydrodynamic stirring, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний пат. № 57236А Україна : МКП В01D35/06, B03C1/30. Магнітний фільтр / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець,І. Ю. Гойко ; власник НУХТ. - № 2002043603 ; Заяв. 29.04.2002 ; Опубл. 16.06.2003. Бюл. №6.

Зібрання