Формування інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються сучасні підходи до формування інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційної діяльності. Modern approaches to formation of investment policy on the main directions of investment activity are considered.

Опис

Ключові слова

інвестиційна політика, інвестиційна діяльність, формування інвестиційної політики, investment policy, investment activity, formation of investment policy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Формування інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційної діяльності / С. А. Стахурська, О. В. Орел // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 187–188.