Про похідну монотонних функцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

похідна, монотонна функція, производная, derivative, monotonic function, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Чабан, Р. В. Про похідну монотонних функцій / Р. В. Чабан, В. М. Сафонов // 61-а студентська наукова конференція УДУХТ : тези доповідей,18-20 квітня 1995 р. – К.: УДУХТ, 1995. – С. 85.