Моделювання зміни ефективної в’язкості сумішей морозива за різних температур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективна в'язкість сумішей морозива є надзвичайно важливою характеристикою, оскільки визначає спроможність в’язких систем до насичення повітрям під час механічного збивання та їх здатність після формування порцій продукту у статичному стані до самочинного відновленяня структури перед загартуванням. Подібна здатність, яку називають тиксотропністю, практично не вивчена для вказаних систем з різними стабілізаційними компонентами та в широкому температурному діапазоні, який би охоплював умови приготування сумішей, їх охолодженя та визрівання. he effective viscosity of ice cream mix is ​​crucial characteristic it defines the ability of viscous saturated air during mechanical churning and their ability after forming portions of product in a static state to arbitrarily vidnovlenyanya structure before hardening. This ability, called tyksotropnistyu almost not studied for these systems with different components of stabilization and wide temperature range, which would cover the conditions of preparation of mixtures, Chilled and their maturation.

Опис

Ключові слова

в'язкість сумішей, суміші морозива, ефективна в'язкість, viscosity mixtures, ice cream mixture, effective viscosity, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Бреус, Н. М. Моделювання зміни ефективної в’язкості сумішей морозива за різних температур / Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 127-128.