Сухі сніданки функціональні (Деклараційний патент на корисну модель № 42574)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. Запропоновано рецептуру сухих сніданків функціональних. Сухі сніданки функціональні, що містять цукрову пудру та сироп, відрізняються тим, що крім основних компонентів використовуються зародкові пластівці пшеничні, порошок з кореня радіоли рожевої, яблучний порошок, аскорбінова кислота. Utility model patent. A recipe breakfast cereal functional. Dry breakfast functional containing powdered sugar and syrup, characterized in that in addition to the main components used in wheat germ flakes, powder of roots gramophone pink, apple powder, ascorbic acid.

Опис

Ключові слова

зародкові пластівці пшеничні, порошок з кореня радіоли, сухі сніданки, wheat germ flakes, powder pink root radiograms, dry breakfast, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Пат. № 42574 Україна МПК3 A23G 3/00. Сухі сніданки функціональні / Сирохман І. В., Гирка О. І., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій, Львівська комерційна академія Укоопспілки. – № 200901579, заявл. 24.02.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13.

Зібрання