Етносвідомість у світлі контрастивної лінгвістики (на матеріалі назв страв)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчення лексичних міжмовних паралелей, закономірностей їх виникнення, розвитку, вживання і етимології неможливо без вивчення історичного розвитку самих етносів, що сприяє глибшому розкриттю процесів, які визначають в своїй сукупності етногенез, етнічну історію та культуру кожної національної спільноти. Це сприяє подоланню кризових процесів в будь-якому суспільстві, а також уникненню непорозумінь і протиріч у міжетнічних стосунках.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, мовна поведінка, лінгвістика, речевое поведение, лингвистика, verbal behavior, linguistics

Бібліографічний опис

Яременко, С. А. Етносвідомість у світлі контрастивної лінгвістики (на матеріалі назв страв) / С. А. Яременко // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 138-140.