Обліково-аналітичне забезпечення фінансових результатів та їх відображення у звітності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансові результати, дохід, витрати, аудит фінансових результатів, звітність, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Онищук, І. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансових результатів та їх відображення у звітності : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Οблiк i οпοдаткування / Ірина Юріївна Онищук ; наук. керівник Наталія Володимирівна Кудренко. – Київ, 2021. – 104 с.