Накопление спирта, примесей и биомассы при сбраживании мелассы гибридными дрожжами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1976

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена вивченню утворення спирту, біомаси, вторинних та побічних продуктів бродіння при зброджування мелясного сусла гібридними дріжджами 13, 26, 71, 93, 94, 112, 176, 202, 203, 279 порівняно з дріжджами раси В. The article is devoted to study the formation of alcohol, biomass, secondary and byproducts of molasses fermentation by hybrid yeast 13, 26, 71, 93, 94, 112, 176, 202, 203, 279 in compared with yeast race V.

Опис

Ключові слова

бродіння, меляса, накопичення біомаси, дріжджі, fermentation, biomass accumulation, molasses, yeast, alcohol, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Накопление спирта, примесей и биомассы при сбраживании мелассы гибридными дрожжами / А. М. Куц, В. Ф. Суходол, А. М. Шевченко, П. М. Мальцев // Пищевая технология : известия вузов СССР. – 1976. – № 3. – С. 77– 82.

Зібрання