Інтенсифікація масообміну в процесах аерації середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інтенсифікація масообмінних процесів в газорідинних середовищах потребує силових втручань, які змінюють гідродинамічні характеристики систем. Intensification of mass transfer processes in the gas-liquid environments require security interventions that alter the hydrodynamic characteristics of systems.

Опис

Ключові слова

аерація середовищ, інтенсифікація, масообмін, mass transfer, aeration environments, intensification, интенсификация, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Шевченко, О. Ю. Інтенсифікація масообміну в процесах аерації середовищ / О. Ю. Шевченко, В. А. Піддубний, А. М. Романюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 292.