Аналітична оцінка процесів відтворення основних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована методика аналізу процесів відтворення основних засобів із урахуванням показників стану та показників відтворення основних засобів. The method of analysis of fixed assets reproduction processes taking into account indexes of condition and indexes of reproduction of fixed assets is proposed.

Опис

Ключові слова

процеси відтворення основних засобів, стан основних засобів, аналіз основних засобів, processes of fixed assets reproduction, fixed assets condition, fixed assets analysis, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Аналітична оцінка процесів відтворення основних засобів / С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 76 наук. конф. молодих уч., аспір. і студ., 12–13 квітня 2010 р. - К. : НУХТ, 2010. - С. 107.