Лінгводидактичний підхід в моделі професійно орієнтованого навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування з використанням електронних засобів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено лінгводидактичному підходу в моделі професійно орієнтованого навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування з використанням електронних засобів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської. The article is devoted to Linguodidactical approach to model professionally oriented dialogue speech training of future specialists in service sphere with the using of electronic tools in the study of German as a second foreign language after English.

Опис

Ключові слова

діалогічне мовлення, ділова гра, студенти другого курсу, немовний вищий навчальний заклад, dialogical speech, role play, second year students, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Лінгводидактичний підхід в моделі професійно орієнтовна-ного навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування з використанням електронних засобів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської / Я. В. Окопна // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі : Всеукр. наук.-практич. конф., Київ, 18 березня 2010 р. – К. : НАУ-друк, 2010. – С. 167-169.

Зібрання