Розроблення і впровадження норм виробничих втрат зернового дистиляту і норм втрат спирту та готової продукції під час виробництва деяких видів алкогольних напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблення і впровадження науково-обгрунтованих норм виробничих втрат зернового дистиляту, спирту етилового під час виробництва алкогольних напоїв сприятимуть підвищенню ефективності роботи підприємств лікеро-горілчаної галузі та вдосконаленню механізму здійснення державного контролю за повнотою використання спирту етилового під час виробництва лікеро-горілчаної продукції, її зберіганні, переміщенні та транспортуванні. The development and implementation of scientifically based standards for production losses of grain distillate and ethyl alcohol during the production of alcoholic beverages will contribute to increasing the efficiency of the enterprises of the liquor and vodka industry and improving the mechanism of state control over the complete use of ethyl alcohol during the production of liquor and vodka products, its storage, movement and transportation.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, норми граничнодопустимих втрат, norms of maximum permissible losses, дистилят зерновий, grain distillate, горілка, vodka, горілка особлива, special vodka, напої лікеро-горілчані, liquor-vodka drinks, лікеро-горілчане виробництво, liquor-vodka production, напівфабрикати, semi-finished products, водно-спиртова суміш, water-alcohol mixture

Бібліографічний опис

Ковальчук, В. П. Розроблення і впровадження норм виробничих втрат зернового дистиляту і норм втрат спирту та готової продукції під час виробництва деяких видів алкогольних напоїв / В. П. Ковальчук, М. Г. Чехун, С. І. Олійник // Наукові праці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»: «Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи». – 2023. – С. 67–91

Зібрання