Дослідження структурно-механічних властивостей рибного фаршу з кальмаром

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено зміни структурно-механічних властивостей фаршу з товстолобика при додаванні до нього м’яса кальмара. Наведено результати експериментальних досліджень щодо глибини занурення індентора у фарш. Доведено вплив білків м’яса кальмара на структурно-механічні властивості комбінованого фаршу з гідробіонтів, залежність консистенції фаршу від відносної сили пенетрації.
The article researches the changes of structural and mechanical properties of stuffing from silver carp with addition of squid meat. There have been presented the results of research of indenter immersion depth in the stuffing. There have been proved the influence of squid meat proteins on structural and mechanical properties of combined stuffing from hydrocoles, dependence of stuffing consistency on the relative penetration power.

Опис

Ключові слова

структурно-механічні властивості рибного фаршу, structural and mechanical properties of fish meat, пенетраця, індентор, консистенція фаршу, диференціальні рівняння руху індентора, penetrations, indentor, minced consistency, differential equations of motion of the indenter, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Лебська, Т. К. Дослідження структурно-механічних властивостей рибного фаршу з кальмаром / Т. К. Лебська, О. А. Коваль, С. Л. Козлова // Товари і ринки. — 2010. — № 2. — С. 112–117.

Зібрання