Математична модель процесів біологічного очищення стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена математична модель, що дозволяє оптимізувати структуру компонентів вищих водних рослин із застосуванням алгоритмів нелінійного математичного програмування, яка забезпечує максимальну ступінь очищення стічних вод мегаполісу з урахуванням специфічної очисної здатності різних вищих рослин і можливості їх кореневої системи для очищення потоків в холодну пору року. A mathematical model is in-process worked out, that allows to optimize the component structure of higher water plants with application of algorithms of the nonlinear mathematical programming that provides the maximal degree of cleaning of wastewaters of megalopolis taking into account specific cleansing ability of different higher water plants and possibilities them root system to purification of flows in a cold season.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічні води, аеробний активний мул, іммобілізація, сапоніт, очистка, wastewater, aerobic activated sludge, immobilization, saponite, cleaning

Бібліографічний опис

Михалевська, Т. Математична модель процесів біологічного очищення стічних вод / Т. Михалевська, Л. В. Береза-Кіндзерська // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 14-15 грудня 2016 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2016. – С. 274-281.