Виховна робота як найважливіша функція кафедри в університеті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результативність виховної роботи кафедри полягає в тому, що випускники університету мають бути не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із демократичним світобаченням. The impact of the educational work of the department is that university graduates should not just knowledgeable experts and creative people, spiritually rich with democratic worldview.

Опис

Ключові слова

кафедра економічної теорії, виховна робота, студенти, виховання, upbringing work, students, education

Бібліографічний опис

Салатюк, Н. М. Виховна робота як найважливіша функція кафедри в університеті / Н. М. Салатюк // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. - К. : НУХТ, 2013. - С. 79.