Теоретичне обгрунтування параметрів фракційної розгонки ефірних олій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано теоретичні підходи до розрахунку основних параметрів перероблення ефірних олій фракційною розгонкою на насадковій колоні ректифікаційної установки з метою отримання стабільних натуральних ароматизаторів для харчової промисловості. In this article we offer theoretical approaches to calculation of key parametres of processing of essence fractional by an acceleration on attachment to a column rectification installations for the purpose of reception stable natural ароматизаторов for the food-processing industry.

Опис

Ключові слова

ефірні олії, essential oils, бінарні системи, вакуумне фракціонування, тиск, температура, число теоретичних тарілок, флегмове число, леткість, binary systems, vacuum fractionating, pressure, temperature, number of theoretical piattis, flegmove number, flightining, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Українець, А. І. Теоретичне обгрунтування параметрів фракційної розгонки ефірних олій / А. І. Українець, Н. Е. Фролова // Харчова наука і технологія. - 2009. - № 2 (7). - С. 54-57.

Зібрання