Діабетичний булочний виріб (патент на винахід № 116739)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Діабетичний булочний виріб, що містить борошно пшеничне, дріжджі, сіль, олію, фруктозу, який відрізняється тим, що олію використовують кукурудзяну, додатково містить казеїн, клітковину висівок гречки, суміш цитратів кальцію, магнію, цинку, заліза. Diabetic bakery product which contains wheat flour, yeast, salt, oil, fructose, characterized in that there was used corn oil, additionally contains casein, buckwheat bran fiber, a mixture of calcium, magnesium, zinc, iron citrates.

Опис

Ключові слова

казеїн, гречка, харчові волокна, фруктоза, хлібобулочний виріб, casein, buchwheat, fiber, fructose, bakery product, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент на винахід 116739 UA, МПК A 21D 2/36 (2006.01) A21D 13/062 (2017.01) Діабетичний булочний виріб / В. І. Дробот, А. О. Шевченко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201704159 ; заявл. 26.04.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

Зібрання