Стратегічний альянс як форма консолідації капіталу наукомісткими підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено стратегічний альянс як форму консолідації капіталу наукомісткими підприємствами

Опис

Ключові слова

капітал, підприємства, стратегічний альянс, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Стратегічний альянс як форма консолідації капіталу наукомісткими підприємствами / Т. А. Нікітіна // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : V Всеукраїнська науково-практична конференція,17-18 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 203–205.