Основні принципи використання комп’ютерних систем в задачах транспортної логістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено аналіз використання сучасних комп’ютерних систем для планування процесу пасажирських перевезень. Визначено основні принципи формування логістичних систем пасажирських перевезень. Виявлено проблеми в організації пасажирсько-транспортної логістичної системи Чернігівської області, які пов’язані з недостатнім інформаційним забезпеченням усіх ланок перевізного процесу. Запропоновано модель організації просторової взаємодії між водіями та диспетчерами автостанцій у регіоні з використанням адаптованих комп’ютерних систем управління. The analysis of use of modern computer systems for planning of process of passenger traffic is carried out. The basic principles of formation of logistic systems of passenger traffic are defined. Problems in the organization of passenger and transport logistic system of the Chernihiv area which are connected with insufficient information support of all links of transportation process are revealed. The model of the organization of spatial interaction between drivers and dispatchers of autostations in the region with use of the adapted computer control systems is offered.

Опис

Ключові слова

інформаційна модель, принципи логістичних систем пасажирських перевезень, логістична комп’ютерна система пасажирських перевезень, комунікаційна мережа, information model, principles of logistic systems of passenger traffic, logistic computer system of passenger traffic, communication network, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Олещенко, Л. М. Основні принципи використання комп'ютерних систем в задачах транспортної логістики / Л. М. Олещенко / / Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: ХІ МНПК 25-26 жовтня 2013. - К.: НАУ, 2013. - С. 387-390.