Модернізація тунельних хлібопекарських печей на основі комп'ютерного моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тунельні печі для випікання хліба на хлібозаводах - основний пристрій, від якого залежить якість готової продукції. Ці печі - складний технологічний об'єкт з декількома незалежними зонами обігріву. Основні критерії настройки печей: рівномірність теплових потоків по ширині пекарної камери; регулювання теплових потоків в залежності від етапу випічки; оптимальна витрата палива. Отримання інформації про роботу печі за допомогою датчиків температури, тиску, вологості, які встановлюються в різних місцях газоходів і пекарної камери, не дає повної інформації про те, що відбувається при русі теплоносія. The tunnel ovens for baking bread at a bakery - the basic unit of which depends on the quality of the finished product. These ovens - a complex technological object with several independent heating zones. The main criteria for setting furnaces: uniform heat flow across the width of baking chamber; regulation of heat flow depending on the stage of baking; optimal fuel consumption. receiving information on the furnace by means of temperature sensors, pressure, humidity, installed in different places and flues baking chamber, not a total information about what happens when you move the coolant.

Опис

Ключові слова

хлібопекарські печі, комп'ютерне моделювання, модернізація, bakery ovens, computer simulation, modernization, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литовченко, І. М. Модернізація тунельних хлібопекарських печей на основі комп'ютерного моделювання / І. М. Литовченко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 388.