Лексика на позначення харчових продуктів в українській мові XIV - XVII ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Назви харчових продуктів, страв та напоїв здавна були предметом історико-етнографічних та лінгвістичних досліджень. Перші етнографічні розвідки сягають середини XIX ст. Проте в них описано лише окремі страви та напої. Тільки в другій половині XX ст. етнографічні дослідження з цієї галузі почали набувати системного характеру (праці Л. Артюх). Names of food, food and drinks have long been the subject of historical and ethnographic and linguistic research. The first ethnographic exploration reaches the middle of the XIX century. However, they describe only a few dishes and drinks. Only in the second half of XX century. ethnographic research in this field began to take systematic character (labor Artyukh L.).

Опис

Ключові слова

лексика, українська мова, харчові продукти, кафедра гуманітарних дисциплін, Ukrainian language, vocabulary, foods

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Лексика на позначення харчових продуктів в українській мові XIV - XVII ст. / Л. М. Приблуда // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 25.