Питання розвитку готельних мереж в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Попри нестабільну економічну та політичну ситуацію у світі, готельний бізнес продовжує розвиватися. Проте військові дії в Україні здійснюють негативний вплив на діяльність закладів готельного господарства. Велика кількість готелів були вимушені або скоротити свою діяльність або взагалі піти з ринку. Дана проблема стосується не лише вітчизняних готелів а і тих що входять до світових готельних мереж і працюють на ринку України. Отже актуальним є дослідження роботи готельних мереж в Україні враховуючи негативний вплив військового стану на їх бізнес. Despite the unstable economic and political situation in the world, the hotel business continues to develop. However, the military actions in Ukraine have a negative impact on the activities of the hotel industry. A large number of hotels were forced to either reduce their activities or leave the market altogether. This problem concerns not only domestic hotels, but also those that are part of global hotel chains and operate on the Ukrainian market. Therefore, it is relevant to study the operation of hotel chains in Ukraine, taking into account the negative impact of the military state on their business.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, готельні мережі, бізнес, криза, hotel chains, business, crisis

Бібліографічний опис

Романюк, А. Питання розвитку готельних мереж в Україні / Ангеліна Романюк, Т. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ. – Ч.3. – С. 241