Сучасні клінінгові технології в готельному господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена сучасному стану впровадження інноваційних клінінгових технологій в закладах готельного господарства. Обґрунтовано необхідність постійного впровадження інновацій на висококонкурентному ринку індустрії гостинності. Клінінгові компанії забезпечують широкий спектр робіт з прибирання приміщень. Сервіс ґрунтується на сучасних технологіях, організаційних принципах, ефективній техніці і високоякісних хімічних засобах. Визначено, що перспективним напрямом розвитку готельного бізнесу є використання екологічного клінінгу. Наведені приклади найпопулярніших інноваційних розробок. Впровадження інноваційних клінінгових технологій є актуальним для будь-якого сучасного закладу готельного господарства, де зосереджується велика кількість людських потоків. The article is devoted to the current state of implementation of innovative cleaning technologies in hotel establishments. The necessity of constant introduction of innovations in the highly competitive market of the hospitality industry is substantiated. Cleaning companies provide a wide range of cleaning work. The service is based on modern technologies, organizational principles, efficient equipment and high-quality chemicals. It is determined that a promising area of hotel business development is the use of ecological cleaning. Examples of the most popular innovative developments are given. The introduction of innovative cleaning technologies is relevant for any modern hotel establishment, where a large number of human flows are concentrated.

Опис

Ключові слова

клінінг, технології, індустрія гостинності, екологічній клінінг, заклади готельного господарства, інновації, cleaning, technologies, hospitality industry, ecological cleaning, hotel facilities, innovations, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ущаповський, А. О. Сучасні клініногові технології в готельному господарстві / А. О. Ущаповський // Modern scientific researches. – 2021. – Issue № 16. – Рp. 42–45

Зібрання