Подальший розвиток кадрового забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті питання кадрового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, чинники, які впливають на її розвиток. Одним з головних є кадровий науковий потенціал та його роль у інноваційній діяльності. Визначаються заходи з покращення підготовки, перепідготовки та стажування за кордоном науково-технічних робітників, що здійснюють інноваційну діяльність. за The questions of staffing activity in Ukraine and factors which influence on its realization and development are considered in the article. One of the main factors is such as human resources and its role in implementation of the innovative activity. Actions for improvement training, retraining and training abroad scientific and technical personnel engaged in innovation activities are determined.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, кадровий склад, науково-технічні робітники, підготовка та перепідготовка наукових кадрів, науково-технічні послуги, staffing content, scientific and technical staff, innovative activity, training and retraining of scientific personnel, scientific and technical services

Бібліографічний опис

Литвиненко, Я. В. Подальший розвиток кадрового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / Я. В. Литвиненко, Т. Є. Литвиненко // Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки : матер. VII Міжн. наук.-практ. конф. в рамках Кримського пулу міжн. наук.-практ. конф., 25 – 26 квіт. 2013 р. – м. Євпаторія, 2013. – С. 134–139.