Селективний, результуючий та процесний аспекти поняття „управлінське рішення”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

селективний аспект, результуючий аспект, процесний аспект, управлінське рішення, selective aspect, resulting aspect, aspect of a process, management decision, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Олійниченко, О. М. Селективний, результуючий та процесний аспекти поняття „управлінське рішення” / О. М. Олійниченко // III міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки підприємства в умовах сталого розвитку": тези доповідей. - К. : НУХТ, 2007. - С. 33.