Інтелектуальна система управління випарною станцією, як інтегрованою складовою системи MES рівня

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11-22

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Випарні станції призначені для випарювання дифузійного соку до заданого значення вмісту сухих речовин при визначеній продуктивності цукрового заводу. Також випарна станція забезпечує вторинними соковими парами теплообмінну апаратуру цукрового заводу та котельну установку конденсатом для живлення котлів, а завод – аміачною водою для технологічних потреб. Для випарювання соку використовується 5-ти корпусна випарна установка, яка дозволяє послідовно багаторазово використовувати пару, яка поступає на перший корпус Evaporator plants are designed for evaporation of diffusion juice to a given value of dry substance content at determined sugar plant productivity. Since the evaporation process is uninterrupted, and the amount of juice that comes in and extraction of juice vapor varies over time. Maintaining the optimal operating mode of the evaporator plant is possible only in case of the automatic control of the evaporation process. When comparing, we can see that use of a fuzzy regulator in a significant decrease in the amplitude of the oscillation and a shorter transition process time

Опис

Ключові слова

цукровий сироп, математична модель, випарна станція, нейронечітке регулювання, sugar juice, mathematical model, evaporator plant, neuro-fuzzy regulation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Грама, М. П. Інтелектуальна система управління випарною станцією, як інтегрованою складовою системи MES рівня / М. П. Грама, В. М. Сідлецький // Матеріали V Міжнародної науково-технічної Internet-конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 22 листопада 2018. – К. : НУХТ, 2018. - С. 135 ̶ 136