Модифіковані крохмалі та їх використання при виробництві харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Найбільш поширені модифіковані крохмалі - загусники, які поєднують в собі одночасно два типи модифікації: стабілізаційну і зшивку. Дуже важливим є«глибина модифікації» -кількість модифікуючих ланок, що припадає на молекулу крохмалю. Поглиблення стабілізаційної модифікації, крім посилення вологоутримуючих характеристик, дозволяє знижувати точку желатинизації крохмалю. The most common modified starches - thickeners, which combine simultaneously two types of modifications: stabilization and crosslinking. Very important is the "depth modification" is the number of modifying links per molecule of starch. Deepening stabilizing modifications other than water-enhancing features, allows to reduce point zhelatynyzatsiyi starch.

Опис

Ключові слова

стабілізатори, модифікований крохмаль, харчові продукти, stabilizers, modified starch, food, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Луговська, О. А. Модифіковані крохмалі та їх використання при виробництві харчових продуктів / О. А. Луговська, В. М. Сидор // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва:наукові пошуки молоді : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 26 березня 2014 р.. – Харків, ХДУХТ. – С. 24