Вдосконалення асортименту та якості продукції при формуванні планів виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються напрямки планування підвищення якості продукції та вдосконалення асортименту продукції. Examined the directions of planning for improving product quality and improving product mix.

Опис

Ключові слова

планування, якість продукції, вдосконалення асортименту, план виробництва, planning, product quality, improve product range, production plan, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кутас (Шерстюк) О. О. Вдосконалення асортименту та якості продукції при формуванні планів виробництва / О. О. Кутас (Шерстюк), С. А. Стахурська // Тези доповідей 62-ї студентської наукової конференції УДУХТ. Частина 1 (9-11 квітня 1996 р.). – К.: УДУХТ, 1996. – 225 с. – С. 191.